प्रेमपत्राचा एक नमुना…

Posted: ऑगस्ट 11, 2010 in इतर कविता
टॅगस्, , ,
एकूणच स्त्रियांची वैचारिक पातळी (??) आणि शाश्वत उत्तरांचा अभ्यास करुन आम्ही प्रेमपत्राचा एक नमुना बनविला आहे. तो पुढे देत आहे.
( पहिली गोष्ट म्हणजे मजकुर हा ठळक काळ्या रंगातच असावा त्यासाठी गुलाबी किंवा इतर कोणतेही मिळमिळीत रंग वापरु नयेत. त्याचप्रमाणे पत्राची सुरुवात ही प्रिय किंवा तत्सम समानार्थी शब्दांनी करु नये. हे आधुनिक मराठीतील सर्वात कालबाह्य शब्द आहेत.)
हे पहा अमुक तमुक, ( येथे मुलीचे पूर्ण नाव अपेक्षित . यामुळे हे पत्र चुकुन तिच्याकडे आलेले नसून तिच्यासाठीच लिहीलेले आहे याची तिला जाणीव होते.)
गेल्या ______ काळापासून आपण एकमेकांना चांगले ओळखत आहोत. ( चांगले हा शब्द शक्य तितका सुवाच्य आणि ठळक लिहावा.) म्हणूनच मी तुला पत्राद्वारे लग्नाची मागणी घालत आहे. तू एक हुशार मुलगी आहेस हे मला माहीत आहे . त्यामुळे तुला धक्का बसला असेल. त्यामुळे एका आठवड्याच्या मुदतीनंतर मला भेटून तुझा होकार कळव. भेटण्याची जागा आणि वेळ मला फोन केल्यानंतर तुला कळेलच .
तुझाच ,
तमुक अमुक (येथेही पूर्ण नांव )
काही शंका असल्यास लगेच निरसन केले जाईल. यशाची हमखास खात्री …
Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s